• Mastona yurguncha g`ayri yurtlarda,
  O`ynab-o`sgan o`z yurtingdan ayrilma.
  Mag`rur kaklik kabi nafsing dardinda-ey,
  Domga tushib, qanotingdan ayrilma!

  Mag`rur kaklik kabi nafsing dardinda-ey,
  Domga tushib, qanotingdan ayrilma!

  Tavakkal et, xalqqa diling berib borin,
  Sabr aylagin, sabrsizlik ham bekor. (x2)
  Har joyga borsang ham, nasibangdir bor, hey,
  Boy bo`lay deb, izzatingdan ayrilma. (x2)

  Nomardlar ham muhannaslar, nochorlar,
  Tuzingni yeb, ishing bo`lsa qocharlar. (x2)
  Siringni fosh aylab, aybing ocharlar, {x2}
  Ta`lim bergan ustozingdan ayrilma. {x2}

  Gadolarning ko`ngli shohlik istayur,
  Nomard tili yolg`on so`zni rost deyur.
  Beqadrlar dushmaningga do`st bo`lur,
  Qadring bilgan ulfatingdan ayrilma.

  Kimlar nomard bo`lar, kimlar mard bo`lar,
  Har kimsaning taqdirin Alloh bilar. (x2)
  Boshga har ne kelsa, tilingdan kelar-ey,
  Mahtumquli, xalq yodindan ayrilma. (x2)

  Mastona yurguncha g`ayri yurtlarda,
  O`ynab-o`sgan o`z yurtingdan ayrilma.
  Mag`rur kaklik kabi nafsing dardinda-ey,
  Qopqonga tushib, qanotingdan ayrilma!

  Mag`rur kaklik kabi nafsing dardinda-ey,
  Domga tushib, qanotingdan ayrilma! {x2}
  Qopqonga tushib, qanotingdan ayrilma!