• Anvar Sobirov - Shataloq

  Anvar Sobirov

  Shataloq

  Usulni oling yurakdan,
  Chalinglar tandira kasakdan. (x2)
  Suvingiz oqsin dirsakdan,
  O`ynanglar basma-basakdan. (x2)

  O`mbaloq otib o`ynoli,
  Lo`mbildoq otib o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Shataloq otib o`ynoli.

  Qarslarni qoqib o`ynoli,
  Bir changak bo`lib o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Shataloq otib o`ynoli.

  Tanangda qon arib oqsin,
  Manglaying darlara botsin,
  Tanangda qon arib oqsin,
  Peshonang darlara botsin.

  Shaqir-shaqir qarsni ur,
  Qo`llaring qovarjiq otsin.
  Qars-qars, qarsni ur,
  Qo`llaring qovarjiq otsin.

  O`mbaloq otib o`ynoli,
  Xangirdak otib o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Shataloq otib o`ynoli.

  O`mbaloq otib o`ynoli,
  Lo`mbildoq otib o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Shataloq otib o`ynoli.

  O`ynanglar barilib qaqshatib,
  Angilib, garilib, o`xshatib, (x2)
  Bu so`zni qofiya qildi,
  Shaydo sizlara baxsh atib. (x2)

  O`mbaloq otib o`ynoli,
  Lo`mbildoq otib o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Shataloq otib o`ynoli.

  Qarslarni qoqib o`ynoli,
  Bir changak bo`lib o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Shataloq otib o`ynoli.

  Xangirdak otib o`ynoli,
  Basma-bas bir o`ynoli,
  Osmona uchib, aylanib quchib,
  Bir xazzatib o`ynoli.