• Anvar Sobirov - Xato qilmagan

  Anvar Sobirov

  Xato qilmagan

  O`nqir-cho`nqir bo`lsa umr yo`llari,
  Xatolar qilmaydi kimning qo`llari? (x2)
  Adashgan hatto Haqning valiylari,
  Kim bor adashmagan, xato qilmagan? (x2)

  Hayajon, vahima domida qolib,
  Imtihon chog`ida yanglishar tolib. (x2)
  Bu sinov dunyosi kelganda g`olib,
  Kim bor adashmagan, xato qilmagan? (x2)

  Cho`lg`onib ba’zida kimxob atlasga,
  Aldanib gohida hoyu-havasga, (x2)
  Bilmayin do`st bo`lib nomard, nokasga,
  Kim bor adashmagan, xato qilmagan? (x2)
  Kim bor adashmagan, xato qilmagan?

  Hech kimning taqdiri emas qo`lida,
  Insonni ne kutar bilmas yo`lida, (x2)
  Shaytonga qo`l berib dunyo o`yida,
  Kim bor adashmagan, xato qilmagan? (x2)

  Xatosini tugatmagan mard emas,
  Kechirmaslik bandasiga xos emas, (x2)
  Adashgandan yuz o`girmoq shart emas,
  Kim bor adashmagan, xato qilmagan? (x2)

  Kim bor adashmagan, xato qilmagan?
  Oh, kim bor adashmagan, xato qilmagan?