• Abdulla Shomag’rupov lyrics

    Abdulla Shomag’rupov

    Tasodifiy qo'shiqlar matni