• Bojalar guruhi - Bidirlama

  Bojalar guruhi

  Bidirlama

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  Kiyaverasan, g’iybat qilavera-verasan.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Xo’p, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  G’iybat qilasan, yana nima deyaverasan?

  Chaynaganing saqich, g’iybatdan olasan,
  Zo’rman deb, ko’chani hech kimga bermaysan.
  Xo’p degin-degin, xo’p degin axir,
  Yarashmagan ishga qo’llaringni urasan.

  Birovni yomon dema, o’zingga qiyo boq,
  Biz yomonu bizdan har kim ham yaxshiroq.
  Xo’p degin-degin, xo’p degin axir,
  Kibrda xatar bor, qo’yma o’zingga tuzoq.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  Kiyaverasan, g’iybat qilavera-verasan.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Xo’p, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  G’iybat qilasan, yana nima deyaverasan?

  Ko’rinmas ko’zingga qilgan xatolaring,
  O’zingni maqtashda ado bo’lmaydi gaping.
  Yo’q hayo-ibo, yo’q uyatlaring,
  Harakating orsiz, osmonda xayoling.

  Hammaga qaraydi, yuguradi ko’zlaring,
  Hech kimga yoqmaydi yurish-turishlaring.
  Yo’q hayo-ibo, yo’q uyatlaring,
  Yuraging bo’m-bo’sh, cho’ntagingda qo’llaring.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  Kiyaverasan, g’iybat qilavera-verasan.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Xo’p, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  G’iybat qilasan, yana nima deyaverasan?

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan…
  Hay, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  Kiyaverasan, g’iybat qilavera-verasan.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan…
  Xo’p, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  G’iybat qilasan, yana nima deyaverasan?

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  Kiyaverasan, g’iybat qilavera-verasan.

  Hay, nima-nimalar deyavera-verasan?
  Hay, nima-nimalar kiyavera-verasan?
  Xo’p, nima-nimalar so’zlayvera-verasan?
  G’iybat qilasan, yana nima deyaverasan?

  (Hay, nima-nimalar deyavera-verasan… (x2))