• Kel, qizgina, bo’ylari rayhon-rayhon,
  Jamoling ko’rib, aqlim hayron-hayron.
  Kel, qizgina, bo’ylari rayhon-rayhon,
  Jamoling ko’rib, aqlim hayron-hayron.

  Bir qoyada bir juft kaklik
  Birga o’ynab, sayrasin.
  Kel, yorim, birga bo’laylik,
  Zor ko’ngillar yayrasin.

  Bir daraxtning ikki bargi
  Biz ikkimiz bo’lamiz.
  Bitta ikki yurak dardi
  Biz o’zimiz bo’lamiz.

  Bir qoyada bir juft kaklik
  Birga o’ynab, sayrasin.
  Kel, yorim, birga bo’laylik,
  Zor ko’ngillar yayrasin.

  Bir daraxtning ikki bargi
  Biz ikkimiz bo’lamiz.
  Bitta ikki yurak dardi
  Biz ikkimiz bo’lamiz.

  Kel, qizgina, bo’ylari rayhon-rayhon,
  Jamoling ko’rib, aqlim hayron-hayron.
  Kel, qizgina, bo’ylari rayhon-rayhon,
  Jamoling ko’rib, aqlim hayron-hayron.

  Men yerda-yu sen oylarda,
  O’rtada qoldi osmon.
  Oq bulutli saroylarda
  Suraylik davru-davron.
  Bir lochinning qo’sh qanoti
  Biz ikkimiz bo’lamiz.
  Ikki qirg’oq o’rtasida
  Daryo bo’lib to’lamiz. (x2)

  Kel, qizgina, bo’ylari rayhon-rayhon,
  Jamoling ko’rib, aqlim hayron-hayron.
  Kel, qizgina, bo’ylari rayhon-rayhon,
  Jamoling ko’rib, aqlim hayron-hayron. (x1+x2)