• Dineyra - Gumon

  Dineyra

  Gumon

  Berkindi tabiiy hol soxta talabda,
  Beraverma savol chora adabda.
  Har tarafimda bor xavf-xatar,
  Har takliflarda bor afsundan zarar.
  Va gumonli mavzular, o’zga ro’yolar,
  Azaliy sayyoralar, baland ostonalar.

  Dam-o dam xatardan bor maxfiy darak,
  Har safar azaldan sezadi yurak.
  Dam-o dam xatardan bor gumon darak,
  Gumondan bor darak, gumondan bor darak.
  Gumon, gumon.

  Dunyo bu jodugar, sezdim to’satdan,
  Ko’rdim mano zarar har dam holatdan.
  Har tarafimda bor xavf-xatar,
  Har takliflarda bor afsundan zarar.
  Va gumonli mavzular, o’zga ro’yolar,
  Azaliy sayyoralar, baland ostonalar.

  Dam-o dam xatardan bor maxfiy darak,
  Har safar azaldan sezadi yurak.
  Dam-o dam xatardan bor gumon darak,
  Gumondan bor darak, gumondan bor darak.
  Gumon, gumon.

  Bilmayman nimalarni izlayman,
  Tinmayman, men o’zimga sig’mayman.
  O’yla, izla, top, ko’p savolga javob,
  Holatlar xarob, u rohatdan afzalmi azob?

  Dam-o dam xatardan bor maxfiy darak,
  Har safar azaldan sezadi yurak.
  Dam-o dam xatardan bor gumon darak,
  Gumondan bor darak, gumondan bor darak.

  Gumon, (tegib bo’lmas ayo dilda gumon)
  Gumon, (chorlab bo’lmas, u balki oqibati yomon)
  (Tegib bo’lmas ayo dilda gumon)
  Gumon, (jiddiy ahdga kelib bo’lmaydi hamon).

  (Tegib bo’lmas ayo dilda gumon,
  Chorlab bo’lmas, u balki oqibati yomon.
  Tegib bo’lmas ayo dilda gumon,
  Jiddiy ahdga kelib bo’lmaydi hamon.)