• Dj Yamin - Andishali

  Dj Yamin

  Andishali

  Yonimdan o`tdi pari,
  Shirin ekan mushkanbari.
  Qosh-ko`zi tim-tim qora,
  O`zbegimning sof dilbari.

  Andishali, andishali,
  Sipo kiyingan, andishali.
  Qarasam ham, gapirsam ham
  Hattoki parvo qilmadi.

  O`zi go`zal, istarali,
  Yurishi-turishi na’munali.
  Hammaning keladi havasi,
  Iboli, hayoli, ma’noli.

  Ey yor-ey, go`zal yor-ey,
  Uyingizga sovchi olib boray.
  Nozlanib, pardozlanib,
  Egningizga atlas kiyib oling.

  Ey yor-ey, go`zal yor-ey,
  Uyingizga sovchi olib boray.
  Nozlanib, pardozlanib,
  Ko`k choydan bir quyib yuboring.

  Yuziga oftob boqsa,
  Yaltiraydi gul yanog`i.
  Qoshlari o`xshaydi yoyga,
  Kiprigi-kiprigi ilmog`i.

  Andishali, andishali,
  Sipo kiyingan, andishali.
  Qarasam ham, gapirsam ham
  Hattoki parvo qilmadi.

  O`zi go`zal, istarali,
  Yurishi-turishi na’munali.
  Hammaning keladi havasi,
  Iboli, hayoli, ma’noli.

  Ey yor-ey, go`zal yor-ey,
  Uyingizga sovchi olib boray.
  Nozlanib, pardozlanib,
  Egningizga atlas kiyib oling.

  Ey yor-ey, go`zal yor-ey,
  Uyingizga sovchi olib boray.
  Nozlanib, pardozlanib,
  Ko`k choydan bir quyib yuboring.

  O`zi go`zal, istarali,
  Yurishi-turishi na’munali.
  Hammaning keladi havasi,
  Iboli, hayoli, ma’noli.

  Ey yor-ey, go`zal yor-ey,
  Uyingizga sovchi olib boray.
  Nozlanib, pardozlanib,
  Egningizga atlas kiyib oling.

  Ey yor-ey, go`zal yor-ey,
  Uyingizga sovchi olib boray.
  Nozlanib, pardozlanib,
  Ko`k choydan bir quyib yuboring.