• Dedi: “Qaydinsen ey Majnuni gumroh?”
  Dedi Majnun: “Vatandin qayda Ogah?!”
  Dedi: “Nedur sanga olamda pesha?”
  Dedi: “Ishq ichra Majnunliq hamisha.”

  Dedi: “U ishdin o`lmas kasb ro`zi.”
  Dedi: “Kasb o`lsa, basdir ishq so`zi.”
  Dedi: “Kim ishq o`tidin befasona?”
  Dedi: “Kuymay kishi topmas nishona.”

  Dedikim: “Kuymagingni ayla ma’lum.”
  Dedi: “Andin erur jox ahli mahrum.”
  Dedi: “Qay chog`din o`ldung ishq aro mast?”
  Dedi: “Ruh ermas erdi tang`a payvast.”

  Dedi: “Bu ishqin inkor qilg`il.”
  Dedi: “Bu so`zdin istig`for qilg`il.”
  Dedi: “Oshiqqa ne ish ko`p qilur zo`r?”
  Dedi: “Furqat kuni ishqiy balo sho`r.”

  Dedi: “Ishq ahlining nedur hayoti?”
  Dedi: “Vasl ichra jonon iltifoti.”
  Dedi: “Kim dilbaringning der sifotin?”
  Dedi: “Til g`ayratidin tutmon otin.”

  Dedi: “Kim ishqig`a kõnglung o`rundur?”
  Dedi: “Ko`nglimda jondek yoshirundir.”
  Dedi: “Vaslig`a bor sen orzumand.”
  Dedi: “Bormen xayoli birla xursand.”

  Dedi: “Joningni olsalar yodi?”
  Dedikim: “Ushbudir jonim murodi.”
  Dedi: “Ko`nglung fido qilsa jafosi?”
  Dedi: “Jonimni ham aylay fidosi.”

  Dedi: “Bu ishqning tarki yaxshiroqdur?”
  Dedi: “Bu sheva oshiqdin yiroqdur.”
  Dedi: “Ol ganju, qo`y mehrin nihoni.”
  Dedi: “Tufroqqa bermonkim yoni.”

  Ushbu qo`shiq matni uchun Shahnoza (@shahnoz_art)ga minnatdorchilik bildiramiz.