• Faxriddin Umarov - Umr o'tmoqda

  Faxriddin Umarov

  Umr o’tmoqda

  Esiz-esiz, esiz bolalikni qoldirib ortda,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda.
  Qoldirib-qoldirmay iz bu hayotda,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda.

  Oppoq tongni ulab tiyrai shomga, {x2}
  Birda shak keltirib sirli olamga,
  Goho ta’zim qilib battol, badnomga,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda.

  Goho ta’zim qilib battol, badnomga,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda.

  Mavj urib daryodek, qirg`oqdan toshib,
  Yurar yo`limizdan birda adashib, (x2)
  Kim bilandir zimdan mansab talashib,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda. (x2)

  Erta bilan bog`liq ne damlarimiz,
  Bilib-bilmay bosgan qadamlarimiz,
  Xayrli ish, alam, taramlarimiz,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda.

  Keksalik mo`ralab eshik qoqmoqda,
  Bolalik boshqatdan qaytarilmoqda, (x2)
  Bizdan erta kunga nelar qolmoqda,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda. (x2)

  Esiz-esiz, esiz bolalikni qoldirib ortda,
  Umr o`tmoqdadir, umr o`tmoqda. {x2}