• Lazgi chalinganda larzada jahon,
  Hazatadi go`yo yayrab tanda jon. (x2)
  Qayroqning shaq-shaqi, sozning jarangi,
  Yuraklarni sel atadi bul mag`om.

  Qayroqning shaq-shaqi, torning jarangi,
  Yuraklarni sel atadi bul mag`om.

  Xorazmning lazgisi bu boshqacha,
  O`ynatadi qaridan to yoshgacha. (x2)
  Jonginangga kirib, shu yerda qoladi,
  Ohanglari, sehrlari bor shuncha. (x2)

  Ola go`z oh-ohay, qora go`z voh-voh,
  Ola go`z bo`y-bo`y, qora go`z bo`y-bo`y.

  Maftun atib hammani, dang o`ynatar,
  Sadolari yeru ko`kni titratar. (x2)
  Joningga jon qo`shar har bir nolasi,
  Hofizlarni qayta-qayta kuylatar. (x2)

  Ola go`z oh-ohay, qora go`z voh-voh,
  Ola go`z bo`y-bo`y, qora go`z bo`y-bo`y.

  Sozandayu go`yanda yo`q bilmagan,
  Lazgi navosina mehr barmagan. (x2)
  Usul bilan, qiliq bilan o`ynang-ey,
  Changgak o`ling, bo`lsin dunyo go`rmagan. (x2)

  Ola go`z oh-ohay, qora go`z voh-voh,
  Ola go`z bo`y-bo`y, qora go`z bo`y-bo`y.

  Qaltirasin boshdan oyoq jimbirlab,
  Davrani keng oling yena arkalab. (x2)
  Dizni tashlab, karsni uring, voh-vohey,
  Yana-yana bo`lsin lazgiga talab.

  Qaltirasin boshdan oyoq jimbirlab,
  Davrani keng oling yena arkalab.
  Dizni tashlab, karsni uring, voh-vohey,
  Yana-yana bo`lsin lazgiga talab.

  Dizni tashlab, karsni uring, voh-vohey,
  Yana-yana bo`lsin lazgiga talab.

  Ola go`z oh-ohay, qora go`z voh-voh,
  Ola go`z bo`y-bo`y, qora go`z bo`y-bo`y. {x4}