• Boshim silab o’tgan mayin yelmasmi?
  Kutsang ostonangga mehmon kelmasmi? (x2)
  Mehmon kelsa, havas bilan qaragan,
  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi? (x2)

  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi?
  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi? (x2)

  Novda suqsang, soya berar bir kuni,
  Chinor bo’lib qaddin kerar bir kuni. (x2)
  Hosil bersa, bolang terar bir kuni,
  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi? (x2)

  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi?
  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi? (x2)

  Asray desang, asragulik xazina,
  Sajda qilsang ham Makkayu Madina, (x2)
  Otang qurgan uyda uxlar nabira,
  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi? (x2)

  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi?
  Shu yurt bizga meros qolgan emasmi? (x6)