• Yashil kiyib bahorda,
  Dilbar terib gullola,
  Hayo bilan nozlanib,
  Meni soldi xayola. {x2}

  Hayo bilan nozlanib,
  Meni soldi xayola. {x2}

  Sho’x o’ynatib dilimni,
  Lol aylagan tilimni, {x2}
  Yor xandasi shalola,
  Tabassumi zilola. {x2}

  Eh, yor xandasi shalola,
  Tabassumi zilola. {x2}

  Ko’klam havosi yanglig’
  Kokillari muattar, jon muattar,
  Qalbim olov, cho’g’ solgan
  Yanoqlari gullola. {x2}

  Egnidagi libosi
  Yal-yal yonar olmosdan, {x2}
  Uning ko’nglin so’rganda,
  Javob bermas savola. {x2}

  Sochi kabi parishon
  Bo’ldi Nusrat xayoli, {x2}
  Endi uning taqdiri
  Shu dildorga havola. {x2}

  Sochi kabi parishon
  Bo’ldi Nusrat xayoli, {x2}
  Endi uning taqdiri
  Shu dildorga havola. {x2}

  Hayo bilan nozlanib,
  Meni soldi xayola. {x2}
  Hayo bilan nozlanib,
  Meni soldi xayola. {x2}

  Meni soldi xayola. {x2}