• Hilola Hamidova - Maqtamang

  Hilola Hamidova

  Maqtamang

  Go’zallik deb bulbullar
  Navosini maqtamang,
  Chamanlarning muattar
  Havosini maqtamang.
  Yo hayotning omonat
  Safosini maqtamang.

  Axir ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?
  Ayting ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?

  Vasl istasa har kim
  Yor ko’yida yelmoq bor,
  Hijronu sitamlardan
  Shaksiz ustun turmoq bor.
  Yo baxtiyor kulmoq bor,
  Yoki ado bo’lmoq bor.

  Ayting ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?
  Axir ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?

  Sevgingizni yashirmang,
  Jumlai jahon bilsin,
  Ochsin sizga sirini
  Muhabbat degan tilsim.
  Hey, egilmagan boshingiz
  Yor qoshida egilsin.

  Axir ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?
  Ayting ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?

  Go’zallik deb bulbullar
  Navosini maqtamang,
  Chamanlarning muattar
  Havosini maqtamang.
  Yo hayotning omonat
  Safosini maqtamang.

  Ayting ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?
  Axir ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?

  Chamanlarning muattar
  Havosini maqtamang.
  Yo hayotning omonat
  Safosini maqtamang.

  Axir ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?
  Ayting ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?

  Ayting ne bor dunyoda
  Yor vaslidan ziyoda?