• Hilola Hamidova - Subhidamda

  Hilola Hamidova

  Subhidamda

  Subhidamda suvga chiqsam,
  Bir yigit xomush yurar.
  Aqli-xushi yo`q ozida,
  Goh turib, goh o`ltirar.

  Tim qora ko`z tikilmish,
  Suvga aytib arzi dil.
  Yo uning ko`zgusida bir
  Mohiro`y yorni ko`rar.

  Subhidamda suvga chiqsam,
  Bir yigit xomush yurar.
  Aqli-xushi yo`q ozida,
  Goh turib, goh o`ltirar.

  Tong shamoli so`rsa holin,
  Sochlaridan goh o`pib,
  Oh urib undan yigit,
  Yo sharpasi, vaslin so`rar.

  Holiga zimdan nazar
  Tashlab dilim bo`ldi zabun,
  Bilmadim xushi qayoqda,
  Sur’ati bunda turar. (x2)

  Subhidamda suvga chiqsam,
  Bir yigit xomush yurar.
  Aqli-xushi yo`q ozida,
  Goh turib, goh o`ltirar.

  Tim qora ko`z tikilmish,
  Suvga aytib arzi dil.
  Yo uning ko`zgusida bir
  Mohiro`y yorni ko`rar.

  Qay parivash ko`rmadi
  Payvasta qoshlar husnin,
  Der Saida: ishq qadrin
  Bilmaganni ishq urar. (x2)

  Subhidamda suvga chiqsam,
  Bir yigit xomush yurar…
  Ho, tim qora ko`z tikilmish,
  Suvga aytib arzi dil.
  Yo uning ko`zgusida bir
  Mohiro`y yorni ko`rar.

  Subhidamda suvga chiqsam,
  Bir yigit xomush yurar.
  Aqli-xushi yo`q ozida,
  Goh turib, goh o`ltirar.