• Boychibor o’rtanib kishnadi,
  So’lig’in chidona tishladi, (x2)
  Qurga kirgin or uchun,
  Ko’nglingda menday yor uchun. (x2)

  Bu yolg’onchi dunyoda
  O’tkinchi erur bari.
  Hayot maydoni, bilsang,
  Asli o’zi ko’pkari.

  Bos, bos, qamchi bos,
  Ot choptir yigitga mos. (x2)
  Ey jigit, boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!
  Chovog’on boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!

  Ozonda o’kirgan o’zingmi,
  Burgutdek tikilgan o’zingmi, (x2)
  Shaylandim, omad – bevafo,
  Davraga kirsam o’zim yo? (x2)

  Bu yolg’onchi dunyoda
  O’tkinchi erur bari.
  Hayot maydoni, bilsang,
  Asli o’zi ko’pkari.

  Bos, bos, qamchi bos,
  Ot choptir yigitga mos. (x2)
  Ey jigit, boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!
  Chovog’on boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!

  Egarga yarashgan o’zim,
  Xudoyim qarashgan o’zim. (x2)
  Elimda uloqqa cho’zildim,
  Or-nomus talashgan o’zim! (x2)

  Bu yolg’onchi dunyoda
  O’tkinchi erur bari.
  Hayot maydoni, bilsang,
  Asli o’zi ko’pkari.

  Bos, bos, qamchi bos,
  Ot choptir yigitga mos. (x2)
  Ey jigit, boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!
  Chovog’on boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!

  Ey jigit, boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!
  Chovog’on boshing ko’tar,
  Yashagin jigitga xos!