• Uch patir yopdim zirali,
  Bir-biridan shirali. (x2)
  Yuring bog`a girali, {x2}
  Qizil gullar terali. {x2}

  Noz bilan ohay-ya,
  Usuli bilan ibiy-ya. (x2)

  Non yopaman o`xshatib,
  Rapidani qaqshatib. (x2)
  Enama aytsam, aytmaydi, {x2}
  Tandira bo`yim yetmaydi. {x2}

  Noz bilan ohay-ya,
  Usuli bilan ibiy-ya. (x2)

  Issiq nonni yopkanni
  Qo`llari dard go`rmasin. (x2)
  Nonning xushbo`y hididan {x2}
  Dillarimiz yayrasin. {x2}

  Olasiz-a ranjani,
  Sindirasiz tanchani. (x2)
  Noz bilan ohay-ya,
  Usuli bilan ibiy-ya. (x4)