• Men aytmayman, qirlardagi loladan so`rang,
  Onajonim boshida oq toladan so`rang.
  Men aytmayman, qirlardagi loladan so`rang,
  Onajonim boshida oq toladan so`rang.

  Jon ichida jonday issiq yurtdir bu,
  Dasturxonda nonday issiq yurtdir bu.
  Men aytmayman, men kuylagan kuylar aytadi,
  Obod yurtni obod qilgan to`ylar aytadi.

  Men aytmayman, qirlardagi loladan so`rang,
  Onajonim boshida oq toladan so`rang,
  Ko`k dalada bo`y cho`zgan gullardan so`rang,
  Bu o`lkada sokin esgan yellardan so`rang.

  Kuy-u qo`shiq, yallalarga yarashgan yurt,
  Beshiklarga, allalarga yarashgan yurt.
  Kiyiklari buloqlarin o`pgan yurt,
  Obod yurt, go`zal Vatanim.

  Mehnat qilib, obro` topgan inson aytadi,
  Bobom kiygan oppoq yaktak, chopon aytadi.

  Men aytmayman, qirlardagi loladan so`rang,
  Onajonim boshida oq toladan so`rang.
  Ko`k dalada bo`y cho`zgan gullardan so`rang,
  Bu o`lkada sokin esgan yellardan so`rang.

  Men aytmayman, men kuylagan kuylar aytadi,
  Obod yurtni obod qilgan to`ylar aytadi.

  Men aytmayman, qirlardagi loladan so`rang,
  Onajonim boshida oq toladan so`rang,
  Ko`k dalada bo`y cho`zgan gullardan so`rang,
  Bu o`lkada sokin esgan yellardan so`rang.