• Siz benen biz makan qilg’an
  Bul topraqda baride bar,
  Yegin yekse g’urre turg’an
  Sho’plerinde deride bar.

  Tegin yemes ana topraq
  Bezalmaydi adam degen,
  Teren tamir urg’an daraq {x2}
  Vatan degen, vatan degen.

  Vatan degen kindekten qan tamg’an jer,
  Vatan degen ata makan, tuvg’an jer.
  Vatan degen siz benen biz makan qilg’an,
  Qaraqalpag’istan bul. (x2)

  Use jerda o’sip-unip,
  Qara shanraq el bo’lg’anbiz.
  Avur miynetne ko’nip,
  Islep qara ter bo’lg’anbiz.

  Darya ele to’lip-tasip,
  Jag’isina qaytar teniz.
  Teren tamir urg’an daraq {x2}
  Vatan degen, vatan degen.

  Vatan degen kindekten qan tamg’an jer,
  Vatan degen ata makan, tuvg’an jer.
  Vatan degen siz benen biz makan qilg’an,
  Qaraqalpag’istan bul. (x2)