• Kaniza - Hammasigayam

  Kaniza

  Hammasigayam

  Maning yorimdan ko’nglim qolsa-ya,
  Baqir-baqirlab urushsa-ya,
  Birontasi yonim olmasa,
  Xafa bo’laman-o hammasidanam. (x2)

  Akasidanam, ukasidanam,
  Amaki-yu pochcha, tog’asidanam! (x2)

  Maning yorimning ko’ngli gullasa,
  Shaqir-shaqirlab kulib yursa,
  Unga sababchi ular bo’lsa,
  Xizmatidaman-o hammasiga-ya – (x2)

  Akasiga ham, ukasiga ham,
  Amaki-yu pochcha, tog’asiga ham! (x2)

  Maning yorimni yo’ldan ursa-ya,
  Aldab-aldab, qayrab olsa-ya,
  Yomon ko’rinsa ko’zimga-ya,
  Alam olaman-o hammasidanam. (x2)

  Hey, akasini ham, hey, ukasini ham,
  Hey, amaki-yu pochcha, tog’asini ham. (x2)
  Qo’shig’imni aytib o’ynataman-a!