• Har yigitning aslin bilay desangiz, {x2}
  Ma’rakada o`tiru turishin ko`ring, {x2}
  Birov bilan oshno bo`lay desangiz, {x2}
  Avval iqrorinda turishin ko`ring,
  Avval va’dasinda turishin ko`ring.

  Uzoq-yaqin yera borar bo`lsangiz,
  Mardlikning qilichin chalar bo`lsangiz,
  Bir bedovni saylab borar bo`lsangiz, {x2}
  Sabrisi siynasin kerishin ko`ring.

  Bir pul tushsa bir iflosning qo`lina,
  Ko`ksin kerib kezar kishining yerina,
  Xaridor bo`lsangiz hiza garina, {x2}
  Adabin ikromini, o`tirishin ko`ring. {x2}

  Mard elga yarab, ishga shay bo`lsa,
  Er ishtalab haydahoy bo`lsa,
  O`zi hotam bo`lib, yana boy bo`lsa, {x2}
  Chor tarafdan mehmon kelishin ko`ring,
  Har tarafdan mehmon kelishin ko`ring.

  Nomard yurar mudom o`limdan qochib,
  Uyina borganda zahrini sochib,
  Mard yigit mehmona ko`ksini ochib, {x2}
  Nomardning mehmondan qochishin ko`ring. {x2}

  Mard erning ishi suhba soz bo`lar,
  Ko`ngli qish bo`lmayin doim yoz bo`lar.
  Yaxshining ko`nglinda gina oz bo`lar, {x2}
  Yomonning kunda bir urushin ko`ring. {x3}

  Qadrdon qardoshdan uzoqdosh bo`lib, {x2}
  Qadrsiz yo uzoq qarindosh bo`lib,
  Maxtumhuli nosozlara duch bo`lib, {x2}
  Xo`janing, sayyidning yurishin ko`ring. {x4}