• Erta bilan turaman,
  Nahori nashta-yo, nahori nashta, (x2)
  O`ng qo`limda igna-yu,
  Tizzamda kashta-yo, tizzamda kashta.

  Borib ayting o`sha
  Qalami qoshga-yo, qalami qoshga,
  Ho, boraveradi, kelaveradi,
  Va’dasi boshqa-yo, va’dasi boshqa. (x2)

  Ey nozli yorim, ko`zi xumorim,
  Mehr bilan menga qarang,
  Vafoli yorim-ey, vafoli yorim.

  O`yinga tushgan akamning
  Nozi chiroyli-ga, nozi chiroyli, (x2)
  O`ng yuziga yarashgan
  Xoli chiroyli-ga, xoli chiroyli.

  O`ng yuziga yarashgan
  Xoli bo`lsachi-yo, xoli bo`lsachi,
  Ho, savlatiga yarashgan
  Yori bo`lsachi-yo, yori bo`lsachi? (x2)

  Ey nozli yorim, ko`zi xumorim,
  Mehr bilan menga qarang,
  Vafoli yorim-ay, vafoli yorim.

  Soy bo`yida-yo yurgan yigit,
  Qoshu ko`zini suzgan yigit, (x2)
  Bilaguzugim olgan yigit-o,
  Endi bergin-o bilaguzugim. (x2)

  Oq otingga-yo yol bo`layin,
  Oq yuzingga-yo xol bo`layin, (x2)
  Yoring yo`qdir, yor bo`layin-o,
  Endi bergin-o bilaguzugim. (x2)

  Qoshing qaro, qaro ko`z,
  Biz tomona qiyo boq, (x2)
  Ko`zing suzib noz bilan, {x2}
  Biz tomona qiyo boq. {x2}

  Mani ko`rib, voy dema,
  Qoshim ko`rib yoy dema, (x2)
  Oshiq bo`lsang, o`zingni
  G`arib dema, boy dema. (x2)

  Qoshing qaro, qaro ko`z,
  Biz tomona qiyo boq, (x2)
  Ko`zing suzib noz bilan, {x2}
  Biz tomona qiyo boq. {x2}

  Ellaringiz tog`mikan,
  Tog`laringiz bog`mikan, (x2)
  Bog`lardan uchgan qushlar
  Har qachon sog`mikan?

  Qoshing qaro, qaro ko`z,
  Biz tomona qiyo boq, (x2)
  Ko`zing suzib noz bilan, {x2}
  Biz tomona qiyo boq. {x2}

  Ko`zing suzib noz bilan, {x2}
  Biz tomona qiyo boq. {x2}