• Lola Ahmedova - Yurtdan ayrilma

  Lola Ahmedova

  Yurtdan ayrilma

  (G`urbatda g`arib shodmon bo`lmas emish,
  El anga shafiqu mehribon bo`lmas emish.
  Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa,
  Bulbulg`a tikondek oshyon bo`lmas emish.)

  Odam borki, ona yurtsiz yasholmas,
  Jonzot borki, jonga najot izlagay.
  Qanotdan ayrilsa, qushlar ucholmas,
  Chamandan ayrilsa, bulbul bo`zlagay. {x2}

  Yor hijroni agar dilni tig`lasa,
  Yurt firog`i jismu jonni tig`lagay.
  Yoridan ayrilgan bir yil yig`lasa,
  Yurtidan ayrilgan ming yil yig`lagay. (x2)

  Ey odamzod, dunyo kezar bo`lsang ham,
  Yurt sog`inchi bir kun diling dog`lagay.
  Yurtdan kechma, jondan kechar bo`lsang ham,
  Yurtidan ayrilgan ming yil yig`lagay,
  Vatandan ayrilgan ming yil yig`lagay.

  Yor hijroni agar dilni tig`lasa,
  Yurt firog`i jismu jonni tig`lagay.
  Yoridan ayrilgan bir yil yig`lasa,
  Yurtidan ayrilgan ming yil yig`lagay.

  O`z yurtidan judo vatangadolar
  O`zga yurtning mozoriga sig`magay.
  Asrlar qa’ridan kelgay sadolar:
  Yurtidan ayrilgan ming yil yig`lagay,
  Vatandan ayrilgan ming yil yig`lagay.

  Yor hijroni agar dilni tig`lasa,
  Yurt firog`i jismu jonni tig`lagay.
  Yoridan ayrilgan bir yil yig`lasa,
  Yurtidan ayrilgan ming yil yig`lagay. (x2)