• Bilurman sani, yolg`on dunyosan, {x2}
  Avliyolarni olg`on dunyosan,
  Qochgan qutilmas saning alingdan, {x2}
  Temir qafaslarni qurg`on dunyosan.

  Dunyosan, yolg`on dunyosan,
  Avliyolarni olg`on dunyosan. (x2)

  Sevganim olding, meni yig`latding,
  Do`nib kularak, boqg`on dunyosan. (x2)
  Sulaymon taxtin sen vayron etding,
  Ma’sumlar bo`ynin buqg`on dunyosan.

  Dunyosan, yolg`on dunyosan,
  Avliyolarni olg`on dunyosan. (x2)

  Dunyo odam-la yetti bor to`ldi,
  Oxir bizdan-da qolg`on dunyosan.
  Falak – tegirmon, charx urib do`nar,
  Uning suvini solg`on dunyosan.

  Yunus ham samo etib charx urar,
  Bizim charximiz buzg`on dunyosan.

  Bilurman, bilurman, yolg`on dunyosan,
  Avliyolarni olg`on dunyosan.
  Qochgan qutilmas saning alingdan,
  Temir qafaslarni qurg`on dunyosan.

  Dunyosan, yolg`on dunyosan,
  Avliyolarni olg`on dunyosan. (x2)