• Mahmud Namozov - Ko'za afsonasi

  Mahmud Namozov

  Ko’za afsonasi

  Orqovuldan kelyatudim anqayib,
  Oldimdan bir ko’za chiqdi do’mpayib. (x2)
  Ko’za ichin ko’ray desam enkayib,
  Kulcha misol ko’lyor yotar yalpayib, o’-o’, o’-o’.

  Tushda ko’rsang, ganj dedilar ilonni,
  Hushda ko’rsang, yanch dedilar ilonni. (x2)
  Rahmon aytar: o’ldir-sindir, ol jonin,
  Shayton aytar: qo’rib yotar o’ljani, o’-o’, o’-o’.

  Tiqim tiqib, loy suvadim ko’zaga,
  Chiqdim chanqab kapa tutgan gazaga. (x2)
  Cho’pon qimiz quyib-quyib kosaga,
  Ketganmikan, ko’nglim ketdi bo’zaga, o’-o’, o’-o’.

  Bo’za ichib, endi chiqsam kapadan,
  Kadili bir opa o’tdi tepadan. (x2)
  Ichim kuyib, suv so’rasam, xafami,
  Tumshuq qilib, tushmadi tosh supadan, o’-o’, o’-o’.

  Supasiga suyab qo’yib ko’zamni,
  Kutsammikan, kelgunicha jezzamni? (x2)
  Bo’za rosa qizdiruvdi mazamni,
  Boz ustiga sindirdi u sazamni, o’-o’, o’-o’.

  Kapangizning chiyi chappa opam bo’y,
  Bir ganakni yopay chippa opam bo’y. (x2)
  O’lcham to’la tilla, xo’ppa, opam bo’y,
  Ilon chiqsa, bo’g’ay g’ippa, opam bo’y, o’-o’, o’-o’.

  Ko’rsam, ko’lvor po’sti qolgan ekanmi,
  Mingta mingak uya solgan ekanmi. (x2)
  Chaqaverib chaqa qildi tanamni,
  O’sha kuni ko’rdim katta enamni, o’-o’, o’-o’.

  Orqovuldan kelyatudim anqayib,
  Oldimdan bir ko’za chiqdi do’mpayib. (x2)