• Oh, ohu-voh, oh, ohu-voh. (x2)

  Heey, chiqdim tog’lar boshiga, hey, ohu-voh,
  Sevgim aytdim toshiga, ohu-voh, ohu-voh.
  Hey, chiqdim tog’lar boshiga,
  Sevgim aytdim toshiga,
  Gullar terib kelgandim, hey,
  Heey, yorginamning qoshiga.

  Ohu-voh, ohu-voh,
  Ohu-voh, hey, ohu-voh. (x2)
  Oh, ohu-voh, oh, ohu-voh. (x2)

  Qo’y haydadim soy bilan,
  Qo’limdagi nay bilan, (x2)
  Bir armonim bor edi –
  O’ynolmadim siz bilan. (x2)
  Hey, heey, o’ynolmadim siz bilan.

  Ohu-voh, ohu-voh,
  Ohu-voh, hey, ohu-voh. (x2)
  Oh, ohu-voh, oh, ohu-voh. (x2)

  Hey, nar yigitning kamari, hey, ohu-voh,
  Hurillaydi shamoli, ohu-voh, ohu-voh.
  Nar yigitning kamari,
  Hurillaydi shamoli,
  Olti oy qo’limda turdi-ey,
  Hey, yorginamning ro’moli.

  Ohu-voh, ohu-voh,
  Ohu-voh, hey, ohu-voh. (x2)
  Oh, ohu-voh, oh, ohu-voh. (x4)