• Mahmud Namozov - Surxon elning bolasi

  Mahmud Namozov

  Surxon elning bolasi

  Do`mbiram o`zing quvyog`och-ay,
  Bo`yningda toring bir quloch.
  O`ksab, bir o`ksab so`ylagin,
  Xopo egangning ko`nglin och.

  Do`mbiram sayrar torminan-ay,
  O`rdaklar uchadi porminan.
  To umrlar o`tib ketsin-a,
  O`n sakkiz yashar yorminan.

  Do`mbira chaladi bobosi,
  Chanqovuz chaladi momosi,
  Shu sozlarga o`ynab o`sgan
  Surxon elning bolasi.

  Shu sozlarga o`ynab o`sgan
  Surxon elning bolasi-ya, hay.

  Setadiyov, setadi,
  Setaga qo`ying jetadi, (x2)
  Sedana bovu selpillab,
  Oyim qizlar o`tadi. (x2)

  Tomog`im tolg`i qizg`ana,
  Ro`moling bolxi qizg`ana, (x2)
  Boshim oylanib jig`ildim-ay,
  Boshimdi suya qizg`ana. (x2)

  Do`mbira chaladi bobosi,
  Chanqovuz chaladi momosi, (x2)
  Shu sozlarga o`ynab o`sgan
  Surxon elning bolasi. (x2)

  Onovu tovding bizig`iya,
  Semiz qo`ylarding jizzig`i. (x2)
  Oltoylar kissamda ketdiyov,
  Sevgan yorimding uzugi. (x2)

  Tovlarning boshi tormoni,
  Beklar minadi jo`rg`ani. (x2)
  Otoy jo`ldan op keldim-ey,
  Qulog`ingdagi sirg`ani. (x2)

  Do`mbira chaladi bobosi,
  Chanqovuz chaladi momosi, (x2)
  Shu sozlarga o`ynab o`sgan
  Surxon elning bolasi. (x2)

  Echkilar boqdim chachalab,
  Qonniqqa bordim kechalab, (x2)
  Bilagidan ushlasam-ay,
  Boqiradiya chechalab. (x2)

  O`toving oldi sho`ralar,
  Oyog`imgaya o`ralar. (x2)
  Ko`rishguncha xo`sh denglar,
  O`ynab-o`sgan jo`ralar. (x2)

  Do`mbira chaladi bobosi,
  Chanqovuz chaladi momosi, (x2)
  Shu sozlarga o`ynab o`sgan
  Surxon elning bolasi. (x2)

  Shu sozlarga o`ynab o`sgan
  Surxon elning bolasi-ya, hay.