• Mahmud Namozov - Surxondaryo qizlari

  Mahmud Namozov

  Surxondaryo qizlari

  Surxondaryo qizlari,
  Oyga oyna yuzlari, og`amjon.
  Elga ena bo`lg`uday
  Kelbat kerar o`zlari, og`amjon. (x2)

  O`ynar qirq ming nozlari,
  Gul undirar izlari,
  Elga ena bo`lg`uday
  Surxondaryo qizlari.
  Oyga oyna yuzlari, og`amjon,
  Oyga oyna yuzlari, vo-o.

  Cho`ldan o`tsa chug`urdab,
  Gul undirar izlari, og`amjon.
  Qirqta o`rim sochida
  O`ynar qirq ming nozlari, og`amjon. (x2)

  O`ynar qirq ming nozlari,
  Gul undirar izlari,
  Elga ena bo`lg`uday
  Surxondaryo qizlari.
  Oyga oyna yuzlari, og`amjon,
  Oyga oyna yuzlari, vo-o.

  Cho`ldan o`tsa chug`urdab,
  Gul undirar izlari, og`amjon.
  Qirqta o`rim sochida
  O`ynar qirq ming nozlari, og`amjon.

  O`ynar qirq ming nozlari,
  Gul undirar izlari,
  Elga ena bo`lg`uday
  Surxondaryo qizlari.
  Oyga oyna yuzlari, og`amjon,
  Oyga oyna yuzlari. (x2)