• Kelar bir kuni, unutmang shuni,
  Zamonlar o’tib, sezamiz yomon
  Ota o’rnini, ona o’rnini.

  G’animat har on, omonatdir jon,
  Shoshil, ey inson, ol, bo’lmay armon
  Ota ko’nglini, ona ko’nglini.

  Olmoqqa imkon, topolgin har on yurak dardini,
  Yashagin anglab ota qadrini, ona qadrini.

  Bandangman ojiz, o’zingdan xolis,
  Niyatim yolg’iz, kam qilma hargiz
  Otam umrini, onam umrini.

  O, hayot ekan, yoshlatmay ko’zin,
  Oqlab non-tuzin, olganing yaxshi
  Ota rozini, ona rozini.

  Yo Rabbim Alloh, o’zingsan panoh,
  Hurmat-izzatin, qilay doimo
  Otam xizmatin, onam xizmatin.

  (Kelar bir kuni, unutmang shuni,
  Zamonlar o’tib, sezamiz yomon
  Ota o’rnini, ona o’rnini.

  G’animat har on, omonatdir jon,
  Shoshil, ey inson, ol, bo’lmay armon
  Ota ko’nglini, ona ko’nglini.

  Bandangman ojiz, o’zingdan xolis,
  Niyatim yolg’iz – kam qilma hargiz
  Otam umrini, onam umrini.)