• Muhabbat Shamayeva - Ko'chalar

  Muhabbat Shamayeva

  Ko’chalar

  Ko’chalar, ko’chalar, oydin ko’chalar,
  Buncha ham go’zalsiz qaydin, ko’chalar?
  Tag’in u o’tdimi, o’sha beparvo,
  Ko’ngillar sohibi, ayting, ko’chalar?
  Ko’chalar, ko’chalar, oydin ko’chalar.

  To’ldirib yuribdi sizni yoshlik, iqbol,
  Quyosh ham tushibdi taralib xush hol.
  Tag’in u o’tdimi, o’sha beparvo?
  Ko’nglimda beadad baxsh etgan farax.
  Ko’chalar, ko’chalar, oydin ko’chalar.

  Yor boqmay o’tarmu yor jamoliga,
  Rahmingiz kelmasmu oshiq holiga?
  Qayda u beparvo, qayda u barno?
  Yetaklang, chiqaylik istiqboliga.
  Ko’chalar, ko’chalar, oydin ko’chalar.

  Ko’chalar, ko’chalar, daryo ko’chalar,
  Daryoday yuragi, daryo ko’chalar.
  Bag’rimday betinim, toshqin va uyg’oq,
  O-o-oy, jo-on, yoray.
  Bag’rimday betinim, toshqin va uyg’oq,
  Bag’rim sohibiday barno ko’chalar.
  Ko’chalar, ko’chalar, oydin ko’chalar.