• Baxting bolish boshingda,
  Oy uxlaydi qoshingda, (x2)
  Osmonlarda yurgan qiz,
  O’n sakkizga kirgan qiz, {x2}
  O’shal senmu, Nargiz? {x2}

  Kipriklaring nayzadek,
  Yangi chiqqan maysadek, (x2)
  Ko’z-ko’z qilib yurgan qiz,
  O’n sakkizga kirgan qiz, {x2}
  O’shal senmu, Nargiz? {x2}

  Bahor bilan topishib,
  Yomg’ir bilan o’pishib, (x2)
  Xayol bilan yurgan qiz,
  O’n sakkizga kirgan qiz, {x2}
  O’shal senmu, Nargiz? {x2}

  Baxting bolish boshingda,
  Oy uxlaydi qoshingda, (x2)
  Osmonlarda yurgan qiz,
  O’n sakkizga kirgan qiz, {x2}
  O’shal senmu, Nargiz?

  O’shal senmu, Nargiz? (x9)