• Nasiba Abdullayeva - Azizim onam

  Nasiba Abdullaeva

  Azizim onam

  Qo’shiq aytib yashash odamga odat,
  Meni odam etgan onamga rahmat. (x2)
  Men uchun bu dunyoda eng aziz odam,
  Azizlardan aziz avvalo onam. (x2)

  Azizim onam, azizim onam,
  Azizim onam, onam.

  Voyaga yetsam ham xavotir har on,
  Qachon betob bo’lsam, tegramda giryon. (x2)
  Holimni so’rab hech kim kelmaganda ham,
  Holim so’raydigan avvalo onam. (x2)

  Azizim onam, azizim onam,
  Azizim onam, onam.
  Azizim onam, azizim onam,
  Azizim onam, onam.

  Azizim onam, azizim onam,
  Azizim onam… (x2)