• Omoney, omoney, omon,
  So’rsangiz nasli-nasabim,
  Hur Vatan dilbandiman.
  O’zbek qiziman,
  Muqaddas o’zbegim farzandiman.

  Ota birlan onaning
  Pokiza jigarbandiman.
  Gullagan voha makonim –
  Xorazm farzandiman.

  Gullagan voha makonim-ey –
  Xorazm farzandiman.

  Go’rdim neki pari galar,
  Galar sollana-sollana. (x2)
  Oshiq elin ko’nglin olib,
  Galar nozlana-nozlana. (x2)

  Sening o’zing bir yona,
  Menim o’zim bir yona. (x2)
  Ishqingda o’lar bo’ldim,
  Izladim yona-yona.

  Qorako’z bo’y, bo’y, bo’y,
  Qorako’z bo’y, bo’y. (x2)

  Kamoli to’lgan oydek
  Yuzingga o’rtanaymi? (x2)
  Qalam bilan chizilgan
  Qoshingga o’rtanaymi? (x2)

  Sening o’zing bir yona,
  Menim o’zim bir yona. (x2)
  Ishqingda o’lar bo’ldim,
  Izladim yona-yona.

  Qorako’z bo’y, bo’y, bo’y,
  Qorako’z bo’y, bo’y. (x6)

  Ishqingda o’lar bo’ldim,
  Izladim yona-yona.