• Nilufar - Tantanam mani

  Nilufar

  Tantanam mani

  (O’ Nilu…
  Mayli-mayli-mayli sho’xidan bo’lsin. (x4)
  Sho’xidan bo’lsin, sho’xidan bo’lsin.)

  Tinglagan sari beradi huzur,
  Harakat sari harakatim zo’r.
  Shaxsan o’zimga yoqadi bu usul,
  Tantanam mani, tantanam bu.

  O’ynagan sari o’ynat meni,
  Dadil harakatda bo’lganni.
  Aylanib-o’rgilib o’ynaganni,
  Tantanam mani, tantanam bu.

  Atr-atr-atr-atr mana bunaqa,
  O’tirgandan foyda qanaqa?
  Tantanam mani, tantanam bu,
  Tantanam mani, tantanam mani. (x2)

  (A bo’lsa bo’lsin,
  Sho’xidan bo’lsin, sho’xidan bo’lsin. (x4))
  O’ Nilu… 2-kuplet:)

  Tinglagan sari beradi huzur,
  Harakat sari harakatim zo’r.
  Shaxsan o’zimga yoqadi bu usul,
  Tantanam mani, tantanam bu.

  O’ynagan sari o’ynat meni,
  Dadil harakatda bo’lganni.
  Aylanib-o’rgilib o’ynaganni,
  Tantanam mani, tantanam bu.

  Atr-atr-atr-atr mana bunaqa,
  O’tirgandan foyda qanaqa?
  Tantanam mani, tantanam bu,
  Tantanam mani, tantanam mani. (x2)

  (A bo’lsa bo’lsin,
  Sho’xidan bo’lsin, sho’xidan bo’lsin. (x6)
  Sho’xidan bo’lsin, sho’xidan bo’lsin.
  Mayli-mayli-mayli sho’xidan bo’lsin. (x2)
  A bo’lsa bo’lsin,
  Sho’xidan bo’lsin, sho’xidan bo’lsin. (x2))