• Nuriddin Haydarov - Eshmat o'g'li Mamajon

  Nuriddin Haydarov

  Eshmat o’g’li Mamajon

  (Jim, jim, domla keldi.)

  Eshmat, Toshmat, Gulmat, Qulmat bormi?
  (- Men. – Men. – Men. – Men.)
  Lobar, Dilbar, Fotima, Zuhra qani?
  (- Men. – Men. – Men. – Men.)

  [Nuriddin Haydarov]
  Xo’-o’sh, Eshmat o’g’li Mamajon.
  Eshmat o’g’li Mamajon?
  [Mamajon]
  Menman, labbay, domlajon.

  [Nuriddin Haydarov]
  Senga bitta savol bor.
  [Mamajon]
  A’lochiman, men tayyor!

  (Sayra, mulla, Mamajon,
  Bizni qutqar, oshnajon!
  Sayra, sayra, Mamajon,
  Bizni qutqar, oshnajon!)

  [Nuriddin Haydarov]
  Jiyirmagin burningni,
  Yoki burning betobmi?
  O’ylab, o’ylab javob qil,
  Oy yaxshimi, oftobmi?

  (O’ylab, o’ylab javob qil,
  Oy yaxshimi, oftobmi? (x2))

  [Mamajon]
  Aytgan bobom Navoiy,
  Ota-ona – oy-quyosh.
  Ikkovi ham baxtimga
  Bo’lsin yonimda yo’ldosh.

  (Ota-ona har doim
  Bo’lsin bizlarga yo’ldosh!)

  [Nuriddin Haydarov]
  E, otangga balli, (balli-balli)
  Onangga balli. (balli-balli)
  Otangga balli, (balli-balli)
  Onangga balli. (balli-balli)

  (Otamizga balli) Balli, balli,
  (Onamizga balli) E, barakalla!
  (Otamizga balli) Balli, balli,
  (Onamizga balli) Balli, balli!

  [Nuriddin Haydarov]
  Xo’-o’sh, mulla Mamajon.
  [Mamajon]
  Qulog’im sizda, domlajon.

  [Nuriddin Haydarov]
  Senga yana savol bor.
  [Mamajon]
  A’lochiman, men tayyor!

  (Sayra, mulla, Mamajon,
  Bizni qutqar, oshnajon!
  Sayra, sayra, Mamajon,
  Bizni qutqar, oshnajon!)

  [Nuriddin Haydarov]
  Pirpiratma ko’zingni,
  Kipriging yo kasalmi?
  Nima shirin dunyoda,
  Murabbomi, asalmi?

  (Nima shirin dunyoda,
  Murabbomi, asalmi? (x2))

  [Mamajon]
  Murabbodan shirindir
  Erkalatsa bobomlar,
  Asaldan ham shirindir
  Alla aytsa momomlar.

  (Erkalatsin bobomiz,
  Alla aytsin momomiz!)

  [Nuriddin Haydarov]
  E, bobongga balli, (balli-balli)
  Momongga balli. (balli-balli)
  Bobongga balli, (balli-balli)
  Momongga balli. (balli-balli)

  (Bobomizga balli) Balli, balli,
  (Momomizga balli) Balli, balli!
  (Bobomizga balli) E, balli,
  (Momomizga balli) Barakalla!

  [Nuriddin Haydarov]
  Eshmat o’g’li Mamajon.
  [Mamajon]
  Qulog’im sizda, domlajon.

  [Nuriddin Haydarov]
  Senga so’nggi savol bor.
  [Mamajon]
  A’lochiman, men tayyor!

  (Sayra, mulla, Mamajon,
  Bizni qutqar, oshnajon!
  Sayra, sayra, Mamajon,
  Bizni qutqar, oshnajon!)

  [Nuriddin Haydarov]
  Tishing qurg’ur kemshikmi?
  Qimtayverma labingni.
  Yurtimizda nima ko’p?
  O’ylab gapir gapingni.

  (Yurtimizda nima ko’p?
  O’ylab gapir gapingni.(x2))

  [Mamajon]
  Tashvish tortmang, domlajon,
  O’ylab, o’ylab oldim xo’p.
  Yurtim kondir bolaga,
  Bizda yaxshi niyat ko’p.

  (Yurtimiz kon bolaga,
  Bizda yaxshi niyat ko’p.)

  [Nuriddin Haydarov]
  E, otangga balli, (balli-balli)
  Onangga balli. (balli-balli)
  Bobongga balli, (balli-balli)
  Momongga balli. (balli-balli)

  (Otamizga balli) Balli, balli,
  (Onamizga balli) E, barakalla!
  (Bobomizga balli) Balli, balli,
  (Momomizga balli) Balli!

  [Nuriddin Haydarov]
  Demak, qancha bola ko’p bo’lsa,
  Shuncha yaxshi niyat ko’p bo’lar ekanda?
  To’g’rimi?
  (- Ha…)

  Balli bolakaylar, tanaffus.
  (- Urre…)