• Qizlar sho’rlik o’smani
  Yaprog’idan uzdilar. (x2)
  Bu ham yetmay, oftobga
  So’ldirgani yoydilar. (x2)

  Tok tagida to’planib,
  Piyolani to’nkarib, (x2)
  Silqitib ko’z yoshini,
  Kaftga olib ezdilar. (x2)

  Qora qiyiq qoshlarga
  Kamon qilib tortishdi.
  Keyin xumor ko’zlarning
  Tegrasiga chizdilar.

  Tortqilashdi ko’zguni
  Kimning qoshi qaro, deb.
  O’sma ichgan qoshlarni
  Bir-biriga suzdilar.

  O’sma ichgan qoshlarni
  Bir-biriga suzdilar.

  Maqsudaning so’zidan
  O’rtoqlari kulishdi, (x2)
  O’sma qo’y, deb uning ham
  Oromini buzdilar. (x2)

  Qizlar sho’rlik o’smani
  Yaprog’idan uzdilar. (x2)
  Bu ham yetmay, oftobga
  So’ldirgani yoydilar. (x2)

  So’ldirgani yoydilar…