• Gar ko`rsa seni noz ila bo`ston orasinda,
  Gul g`uncha bo`lur bog`i guliston orasinda.

  Naysonda bulut har nechakim ko`z yoshi qildi,
  Tishing kibi dur topmadi ummon orasinda.

  Gar ko`rsa seni noz ila bo`ston orasinda,
  Gul g`uncha bo`lur bog`i guliston orasinda.

  Yuzungni ko`rub o`ftonibon gul qochar erdi,
  Miskin yugura olmadi tikon orasinda.

  La’li uchun o`lsam, yasangiz to`ti gilimdin,
  To yetsam uchib ul shakariston orasinda.

  Gar ko`rsa seni noz ila bo`ston orasinda,
  Gul g`uncha bo`lur bog`i guliston orasinda.

  Bu Lutfiyni usruk qaroqing ulturur erdi,
  Ul g`amza o`qi kirdi bukun jon orasinda.

  Gar ko`rsa seni noz ila bo`ston orasinda,
  Gul g`uncha bo`lur bog`i guliston orasinda.

  Horuttek agar sehr qilmas meni shaydo,
  Xoling netar ul chohi zanaxdon orasinda?

  Jon berguchi og`zing-u tishing turfa-u oliy,
  Kim, ko`rdi guhar chashmai hayvon orasinda?