• Gul jamolin yopqon ul gulning iki rayhonidur,
  G’uncha sirrin ochqon ul ikki labi xandonidur. (x2)

  Ul musalsal ikki zulfi gul yuzining davrida, (x2)
  Gul uza ag’nar, magar ul ikkining davronidur. (x2)

  O’qi zaxmini ko’rub har yon tanimda, el degay —
  Kim, bu ko’hi dardning ul lolai nu’monidur.

  Sel emasdur yer yuzin tutqon — ko’zumning yoshidur!
  Ra’d emasdur ko’kka chirmashqon — ko’ngul afg’onidur!

  E, lojaram, bo’lg’ay parishonu xavoyi men kibi
  Zarra yanglig’ kimki bir xurshid sargardonidur. {x2}

  Ul pari ishqida, Bobur, ko’nglum andoq telbadur —
  Kim, sochi zanjiridur, chohi zaqan zindonidur. {x2}

  Gul jamolin yopqon ul gulning iki rayhonidur,
  G’uncha sirrin ochqon ul ikki labi xandonidur.

  Ikki labi xandonidur, ikki labi xandonidur…