• Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida nur chambarak.
  Niyati yaxshi bo’lsin, qadami qutlug’ bo’lsin,
  Navro’z yozgan dasturxon rizq bilan to’liq bo’lsin.

  Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida nur chambarak. (x2)
  Sumalak, sumalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida nur chambarak. (x2)

  Qaldirg’och qanotidan gul to’kilib qoladi,
  Yeru osmon bag’riga baxt ekilib qoladi.
  Sizga osmonni berib, qushlar kelib-ketadi,
  Tongda yongan tandirlar nonga to’lib ketadi.

  Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida gul chambarak. (x2)
  Sumalak, sumalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida nur chambarak. (x2)

  Qaldirg’och qanotidan gul to’kilib qoladi,
  Yeru osmon bag’riga baxt ekilib qoladi.
  Sizga osmonni berib, qushlar kelib-ketadi,
  Tongda yongan tandirlar nonga to’lib ketadi.

  Kun boshida kamalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida nur chambarak. (x2)
  Sumalak, sumalak, doshqozonda sumalak,
  Navro’zi olam kelar, boshida nur chambarak. (x4)