• Soyayidurmanki boqmas, (x2)
  Oftobim, voyay, kim desun.
  Soyayidurmanki boqmas, (x2)
  Oftobim, voyay, kim desun.

  Bora-bora ketdi qadrim,
  Emdi hobim kim desun. (x2)
  Bir o’qitmaydur bitib (x2)
  Bergan kitobim, voyay, kim desun.

  Ul tahoful beshaga
  Holim xarobim, voyay, kim desun. (x2)
  Hajrida bundoq mani
  Ko’rgan azobim, voyay, kim desun.

  Oshnolardan kechib, (x2)
  Begonalarga, voyay, yor-yora.
  Bu alamlarga chidolmay
  Ko’zlarda yoshim, voyay, shashqator.

  Hech dushmon bo’lmasun (x2)
  Ko’yida mendek, yoray, xori-zor.
  Kunduzi bir yerda bir
  Dam olmayo oromu qaror.

  Lahzai yo’q kechalar
  Ko’zlarda hobim, voyay, kim desun (x2)
  Kim desun-ey…