• Shahnoz - O'zbekiston bolalari

  Shahnoz

  O’zbekiston bolalari

  Vatanimning kelajagi,
  Umidlari, ishonchlari,
  Elu yurtning ko`zi qarog`i –
  Aziz bolalar.

  Yurtboshimning oliy tilagi –
  Hech kimdan kam bo`lmasligingiz.
  Buyuk ajdodlarim singari
  Buyuk bo`ling siz,
  O`zbekiston bolalari,
  Avlodimning avlodlari.

  Balandroq tuting boshingizni,
  Faxrlidir o`tmishimiz.
  Naslimiz-nasabimizga mos
  Bo`lsin har qadamimiz.

  Balandroq tuting boshingizni,
  Chiroylidir o`tmishimiz.
  Naslimiz-nasabimizga mos
  Bo`lsin har qadamingiz.

  Unutmang, butun dunyoni
  Lol qoldirgan ajdodlarimiz.
  Ularga munosib bo`lish
  Bizning burchimiz.

  Vatanimning tinchi, quvonchi –
  Sizning shodon kulgularingiz.
  Ona xalqimning duosi –
  Sizning baxtingiz,
  O`zbekiston bolalari,
  Avlodimning avlodlari.

  Balandroq tuting boshingizni,
  Faxrlidir o`tmishimiz.
  Naslimiz-nasabimizga mos
  Bo`lsin har qadamimiz.

  Balandroq tuting boshingizni,
  Chiroylidir o`tmishimiz.
  Naslimiz-nasabimizga mos
  Bo`lsin har qadamingiz.