• [Shahzoda]
  Tomosha bog` yo`lida,
  Yigit, kimni poylaysan?
  Yo sevganing qo`liga
  Gulni berish o`ylaysan?

  [Dilmurod Musayev]
  Sevarmu deb o`ylayman,
  Bilmoq bo`lib ko`nglini.
  Ba’zan o`zim qiynayman
  Topolmay so`z o`ngini.

  [Shahzoda]
  Ba’zan o`zni qiynaysan-ey
  Topolmay so`z o`ngini.

  Deydilar, qush sezadi
  Uchar qushning tilini,
  O`ylaganing sevadi,
  Shoshma, ochar dilini.

  [Dilmurod Musayev]
  Hozir xayol suraman,
  Ranjimasdan birovdan.
  Mayli, poylab turaman-ey,
  Sevgim o`tar sinovdan.

  [Shahzoda]
  Mayli, poylab turaver,
  Ishqing o`tar sinovdan.

  Tomosha bog` yo`lida,
  Yigit, kimni poylaysan?
  [Dilmurod Musayev]
  Yo sevganim qo`liga
  Gulni berish o`ylayman.

  [Shahzoda]
  Gulni berish o`ylaysan-ey.
  [Dilmurod Musayev]
  Gulni berish o`ylayman.