• Diyorim, senga bo`lsin
  Shuhrat-u shon muborak.
  Xalqing – Vatan chirog`i,
  Nurli makon muborak.

  Xumo qushi boshingda
  Bu navqiron yoshingda,
  Bo`lsin eling salomat,
  Chin soyabon muborak.

  Har bir yiroq yaqindan
  Ko`zga ko`rindi shundan,
  Sayri fazo zamindan
  To osmon muborak.

  Sinovli kunlar o`tib,
  Karvonlar keldi qaytib.
  Davronlar keldi qaytib,
  Ketmas davron muborak.

  Bog`da bulbul roz qilgan,
  Atri har yon sochilgan,
  Turfa gullar ochilgan-o
  Bog`u bo`ston muborak.

  Har kuning bo`ldi bayram,
  Qadamni bosgin ildam.
  Ko`nglimda bir shukronam –
  Baxtli zamon muborak.

  Diyorim, senga bo`lsin
  Shuhrat-u shon muborak.
  Xalqing – Vatan chirog`i,
  Nurli makon muborak.

  Diyorim, senga bo`lsin
  Shuhrat-u shon muborak.