• Sherali Jo'rayev - Bobodehqon

  Sherali Jo'rayev

  Bobodehqon

  Beshikdan sahroga uloqqan yo`llar, {x2}
  Qilichmas ketmonga uzangan qo`llar,
  Tuproqdan yaralgan rizqu tiriklik,
  Ona allasidan boshlangan kuylar.

  Tuproqdan yaralgan rizqu tiriklik,
  Ona allasidan boshlangan kuylar.
  Belingga quvvat bo`lay, dardingga darmon,
  Mehnat deya tug`ilgan, ey bobodehqon.

  Yetmish-saksongacha ishlab tolmading,
  Mehnatsiz turmushni ko`ra olmading,
  O`pqonu xalqumlar yamlab ketsa-da,
  Ko`ngil deb haqingni so`rab olmading.

  O`pqonu xalqumlar yamlab ketsa-da,
  Ko`ngil deb haqingni so`rab olmading.
  Belingga quvvat bo`lay, ey bobodehqon,
  Yer kabi kamtarin, ey ona dehqon.

  Yerga egilasan ertadan to kech,
  Bu kamtar to`ningni biron marta yech,
  Seni mehnating-la gerdayganlarni
  To`ydirib, kiydirib, gerdaymading hech.
  Belingga quvvat bo`lay, dardingga darmon,
  Mehnat deya tug`ilgan, ey bobodehqon,
  Senga yelkadoshdur chorvador, cho`pon.

  Chorvador deganda cho`l, tog` eslanar,
  Xorg`in cho`pon tutgan tayoq eslanar,
  Ba’zan cho`ponlarning zahmati qolib,
  Barra kabob, qimiz, qaymoq eslanar.

  So`zim yoqmaganlar chidab tursinlar,
  Issiq tanasiga o`ylab ko`rsinlar.
  Sen oylab o`tkazgan qoru yomg`irda
  Mard bo`lsalar, bir kun turib bersinlar.

  Sen oylab o`tkazgan qoru yomg`irda
  Mard bo`lsalar, bir kun turib bersinlar.
  Ulug` Vatan uchun zirhu qalqonim,
  Chorvador cho`ponim, bobo dehqonim.