• Sherali Jo'rayev - Ey do'st

  Sherali Jo'rayev

  Ey do’st

  Ey do`st, {x2} ancha yo`lni yurib qo`ydik biz,
  Yomonu yaxshini ko`rib qo`ydik biz,
  Kelib bu dunyoda ne qilding desa,
  Odamg`a odamlik qilib qo`ydik biz.

  Kimlarga yoqmadik, kimlarga yoqdik,
  Ishqning ummonida mavjlanib oqdik,
  Habibim, dermu deb, termulib boqdik,
  Qalbda ishq olovin yoqib qo`ydik biz.

  Halolu poklikdan yiroqlab ba’zan,
  His va ehtirosga to`lib yotdik biz,
  Tumanlar, tumanlar ichinda tentirab oxir,
  Iymon eshigini kelib ochdik biz.

  Kimdir, kimdir yo`limizga g`ov bo`lmoq bo`ldi,
  Kimdir, kimdir jonimizg`a chang solmoq bo`ldi,
  Kimdir uyimizga o`t qo`ymoq bo`ldi,
  Tavakkal Alloh, deb turib qo`ydik biz. {x2}

  Kimdir, kimdir jonimizga chang solmoq bo`ldi,
  Tavakkal Alloh, deb turib qo`ydik biz. {x2}

  Yaxshilik yig`lab, so`ng kulganin ko`rdik,
  Yomonning jazosin olg`anin ko`rdik,
  Sotqinning sharmisor bo`lg`onin ko`rdik,
  Haqning haqligini bilib qo`ydik biz. {x2}

  Ey do`st, bu dunyoning poyoni yo`qdur,
  Kim shohu kim gado, kim och, kim to`qdur,
  Bunda kelganning hech ketgisi yo`qdur,
  Ajib bir dunyog`a kelib qoldik biz. {x2}

  Bunda kelganning hech ketgisi yo`qdur,
  Ajib bir dunyog`a kelib qoldik biz. {x2}

  Yomonlik oxiri zimiston tuman,
  Yaxshilik oxiri go`zal bir chaman,
  So`rsangiz chamansan va yoki tuman,
  Ezgulik urug`in ekib qo`ydik biz.

  Hotami toylarni Olloh ham sevar,
  Mardlik ham nomardlik yonma-yon yurar,
  G`irrom ham g`oliblik davosin qilar,
  Bunga istehzoli kulib qo`ydik biz. {x2}

  G`irrom ham g`oliblik davosin qilar,
  Bunga istehzoli kulib qo`ydik biz. {x2}

  Olamni yaratgan qodiri qudrat
  Kimga qilich bermish, kimlarga hikmat,
  Niyat shu – tirikmiz baholi qudrat,
  Yaratganga qullik qilmoq bo`ldik biz. {x2}

  Niyat shu – tirikmiz baholi qudrat,
  Yaratganga qullik qilmoq bo`ldik biz. {x2}

  Ey do`st, ancha yo`lni yurib qo`ydik biz,
  Yomonu yaxshini ko`rib qo`ydik biz. (x2)