• Sherali Jo'rayev - Ko'zlarga boqdim

  Sherali Jo'rayev

  Ko’zlarga boqdim

  Ko’zlarga boqdim, aylona tushdim-ey,
  Sevgi degan bir daryoga tushdim.
  Bahor bog’imda, nihol chog’imda
  Tori zulfingga-ey bog’lona tushdim.

  Qo’zg’ab yigitlik, tutdim jilovni,
  Mindim banogoh, asov ulovni.
  Parvoga olmay yuz mingta yovni,
  Maydoni ishqqa-ey saylona tushdim.

  Ko’zlarga boqdim, aylona tushdim-ey,
  Sevgi degan bir daryoga tushdim.

  Tutmak jilovni oson emasdur,
  Minmak bedovni u bir havasdur.
  Yolgi’z sevilmak O’zingga xosdur,
  Deya zikringda-ey to’lg’ona tushdim.

  Ko’zlarga boqdim, aylona tushdim-ey,
  Sevgi degan bir daryoga tushdim.
  Bahor bog’imda, nihol chog’imda
  Tori zulfingga-ey bog’lona tushdim.

  Ko’zlarga boqdim, aylona tushdim-ey,
  Sevgi degan bir daryoga tushdim.