• Sherali Jo'rayev - Ona yurt O'zbekiston

  Sherali Jo'rayev

  Ona yurt O’zbekiston

  Sozlar chalib kuylasam, madhing ado bo`lmag`ay,
  Dunyo kezib izlasam, o`xshashing topilmag`ay.
  Bu dunyoning jannati, sensiz ko`nglim to`lmag`ay,
  Ona yurt O`zbekiston – oltinga topilmag`ay.

  Gullagan vodiylaring go`zallikka andoza,
  Samarqandu Buxoro keng dunyoga ovoza.
  Yerda huru paridek qizlaring gul-gul, toza,
  O`g`lonlaring mard erur, nomardga sotilmag`ay.

  Jidda, Toif, Madina, Makkada ham kutgan bor,
  Dushanbeda jon berib, Afg`onda qon yutgan bor,
  Turku Hindu Qashqarda ko`zi ochiq o`tgan bor,
  Vatan deya o`lsa kim, tuprog`i sovrilmagay.

  Olisdagi yurtdoshlar senga quloq tutmoqda,
  Bosqinchilar yetkazgan jarohatlar bitmoqda,
  O`g`lonlaring, qizlaring istiqlol deb chiqmoqda,
  Iymoni pok elimning yo`llari bog`lanmagay,
  Ona yurt O`zbekiston – oltinga topilmagay.