• Soch emas bu sharashara, bu sharshara,
  Sharsharangda qo`shilishib oqayin-ey, oqayin.
  Sharsharangda oqqanlarga bir qarab-a, bir qarab,
  Bahor bo`lib boshingdan gul sochayin-ey, sochayin.
  Soch emas bu sharashara, bu sharshara, ey sharshara.

  Shu sochlardan dor yasalsa mayliga, mayliga,
  Oshiqlarni bir-bir ossa mayliga-yo, mayliga.
  Men yaraldim shunday ozor bor uchun-ey, yor uchun,
  Oshig`ingni osa olgin dor uchun-ey, yor uchun.

  Soch emas bu sharashara, bu sharshara, ey sharshara,
  Sharsharangda qo`shilishib oqayin-ey, oqayin.
  Sharsharangda oqqanlarga bir qarab-a, bir qarab,
  Bahor bo`lib boshingdan gul sochayin-ey, sochayin.
  Soch emas bu sharashara, bu sharshara, ey sharshara.