• Fikr qil, hushing bilan yur, rahnamo ham topilur,
  Majlis aro bo`lmamish, ahvoli bejo topilur.
  Qomati zebo sanam, nozik ado ham topilur,
  Izlasang astoydil, mard oshno ham topilur. {x2}

  Hurmatingni qilmasa, o`zingcha to`rga chiqmagil,
  Minnat ahli oshini ochingdan o`lsang yemagil. (x2)
  Lavhai, lavhai dilni tuzat, do`st topilmas demagin,
  Izlasang astoydil, mard oshno ham topilur,
  Izlasang astoydil, har muddao ham topilur.

  Fikr qil, hushing bilan yur, rahnamo ham topilur,
  Majlis aro bo`lmamish, ahvoli bejo topilur.
  Qomati zebo sanam, nozik ado ham topilur,
  Izlasang astoydil, har muddao ham topilur. {x2}

  Sen o`zing yorga vafo qilmoqda bo`lsang barqaror,
  Qo`y havas, fikri buzuqlar ta’nasiga qilma or.
  Chin mard bo`lsang agar, qilma so`zing bee’tibor,
  Har kimning peshonasiga bitgan bir bandi bor,
  Bevafolik qilmasang, ahli vafo ham topilur.