• Sherali Jo'rayev - Toshkanli qizcha

  Sherali Jo'rayev

  Toshkanli qizcha

  Oqar suvning o`z jilg`asi, arig`i bor,
  Shu shaharda bir qizchaning ta’rifi bor,
  Unga oshiq bo`lib yurar bir bo`z yigit,
  Ikkisining, aytsam, qiziq tarixi bor.

  Oqar suvning o`z jilg`asi, arig`i bor,
  Toshkanli bir qizchaning ta’rifi bor.

  Ul qizchaning qoshi qalam, ko`zi suzuk,
  Yigit aytar: “Taqsam shunga tillo uzuk”.
  Ko`rib qolsa, xo`rsinadi, til boylanar,
  Ayta olmas ammo unga so`z ham tuzuk.

  Oqar suvning o`z jilg`asi, arig`i bor,
  Toshkanli bir qizchaning ta’rifi bor.
  Unga oshiq bo`lib yurar bir bo`z yigit,
  Ikkisining, aytsam, qiziq tarixi bor.

  Qiz ham asta xo`rsinadi, urar yurak,
  Bo`z yigit ham o`sib qolgan misli terak.
  Qiz o`ylaydi: “Esiz, esiz shunday yigit,
  Indamaydi, tili chuchuk bo`lsa kerak.”

  Oqar suvning o`z jilg`asi, arig`i bor,
  Toshkanli bir qizchaning ta’rifi bor.

  Ul qizchaning yuzlari ham olmagina,
  Halal bermay so`zlarimni tinglagin-a.
  Ko`rib qolsang, orqasidan aqling ozib,
  Bizlar kabi oshiq bo`lib yurmagin-a.

  Oqar suvning o`z jilg`asi, arig`i bor,
  Toshkanli bir qizchaning ta’rifi bor.